V medijih: Dr. Tina Bregant: Bolniki nam umirajo v čakalnih vrstah

Na spletni strani ONAPLUS je bil objavljen intervju z doc. dr. Tina Bregant, v katerem predstavi trenutne razmere v slovenskem zdravstvu in oriše možne rešitve.

“Zdravniki smo več let opozarjali na težave, vendar nas odločevalci niso hoteli ali želeli slišati. Razlogi za ignoriranje opozoril so verjetno različni, tudi politični. Izpostavila bi priročno razglašanje zdravnikov kot družbenih privilegirancev, kar je dalo odločevalcem navidezno moralno odvezo od tega, da bi nas poslušali. Poleg tega smo bili priročni krivci za nedelujoč sistem. Zaradi vse slabših razmer za delo in ker se čutimo etično in moralno zavezani braniti interese svojih bolnikov, smo se mladi zdravniki morali povezati in organizirati ter poskusili s predlogi in opozorili izboljšati sistem.”

Več na https://onaplus.delo.si/dr-tina-bregant-bolniki-nam-umirajo-v-cakalnih-vrstah

Objavljeno: 29. 04. 2019