V medijih: Igor Muževič versus ZZZS

Spletna stran Zdravstveni portal je objavila povzetek javnega odziva, ki ga je na ZZZS naslovil mag. Igor Muževič, predsednik sindikata zdravnikov družinske medicine Praktik.um. V njem g. Muževič med drugim analizira izračune ZZZS, ki so kritično pomanjkljivi, zavajujoči in škodljivi.

“Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je z analizo, ki naj bi bila podlaga za uvedbo novega obračunskega modela v osnovnem zdravstvu, načrtno zavajal tako javnost kot ministrstvo za zdravje glede resničnih obremenitev zdravnikov družinske medicine; zaradi takšnega ravnanja in nastalih posledic, ki jih je zakrivila napačna metodologija, bi zavod moral prevzeti odgovornost.”

“Na ta način ste povzročili nepopravljivo škodo družinski medicini in vsem bolnikom v Sloveniji, saj ste omajali zaupanje bolnikov v njihove izbrane zdravnike ter skupaj z drugimi vašimi ukrepi pripomogli k temu, da v Sloveniji še dolgo ne bomo imeli zadostnega števila zdravnikov družinske medicine.”

Več na https://www.zdravstveniportal.si/zdravstvo/politika/376/igor-muzevic-versus-zzzs

Objavljeno: 13. 06. 2019