Usklajen nastop zdravniških organizacij je nujen

V zvezi z vedno večjimi pritiski, ki so jim izpostavljeni zdravniki družinske medicine, se bo PRAKTIK.UM v kratkem sestal z vsemi zdravniškimi organizacijami. Namen sestanka bo:

  1. uskladitev pristopa ob pritiskih, ki jih zdravniki družinske medicine doživljajo zaradi opredeljevanja bolnikov nad strokovno dopustno normo,
  2. uskladitev pristopa v primerih razpisovanja na več delovišč hkrati in
  3. oblikovanje skupne izjave za medije in Ministrstvo za zdravje.

Temeljno izhodišče sestanka bo uradno sprejeti dokument Ministrstva za zdravje RS, ki opredeljuje javno mrežo primarne zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji (prenesite dokument). Gre za mrežo na primarni ravni iz leta 2013, kjer je jasno zapisano, da je ciljna vrednost opredeljenih oseb do leta 2018, 1500.

Popuščanje pod pritiski oz. dopuščanje prekomernega opredeljevanja bolnikov in / ali vzporednega dela na več deloviščih, je protizakonito. Zdravnik, ki popušča pod pritiski delodajalca, krši Zakon o zdravniški službi in Zakon o pacientovih pravicah, ki zapovedujeta, da mora zdravnik delati skladno s strokovno doktrino …

… česar pa v danih pogojih, zaradi pomanjkanja časa, ni mogoče zagotavljati.

Ob pritiskih delodajalca bi moral zdravnik od delodajalca zahtevati pisno obrazložitev zahtev, na podlagi katere se lahko nato sprožijo inšpekcijski in sodni postopki, na voljo pa ima tudi možnost anonimne prijave (več o možnostih prijave delodajalca).

Zadostno število družinskih zdravnikov je mogoče zagotoviti, a ne po poti, ki jo je izbrala trenutna politika. Usklajen nastop vseh zdravniških organizacij je zato nujen; nujen zaradi zdravnikov, ki zaradi pritiskov delodajelcev izgorevajo na delovnih mestih, in predvsem bolnikov, ki jim želimo omogočiti kakovostno obravnavo.

Objavljeno: 06. 12. 2017