Srečanje Praktikuma in določitev članov izvršnega odbora

[9. marca je v Domus Medica potekal letni zbor Praktik.uma.

Srečanje se je začelo z nagovorom podpredsednika Fidesa Janusza Klima, ki je predstavil sporazum med Vlado in Fidesom.

Omenjeni sporazum, ki je rezultiral s podpisom aneksa h kolektivni pogodbi (in je prejšnji teden bil že objavljen v Uradnem listu RS) je bil osrednja tema srečanja. V podrobnosti smo razložili, kaj bo aneks prinesel v letošnjem letu in kaj lahko pričakujemo v naslednjih letih.

Pogovorili smo se o možnostih ukrepov, če bi delodajalci še vedno silili zdravnike, da opredeljujejo bolnike prek strokovno dopustnih normativov, obenem pa ne bi nič storili za pridobitev novih kadrov, tudi s pomočjo aktivnega iskanja zunanjih izvajalcev. V tem primeru pride v poštev dopis glede obveznosti spoštovanja kolektivne pogodbe, Zakona o pacientovih pravicah in Zakona o zdravniški službi ter po potrebi lahko sledi prijava na delovni in zdravstveni inšpektorat.

Praktik.um še naprej izvaja strokovno utemeljeno pogostejše napotovanje, saj ministrstvo ne omogoča podaljševanje koncesij, tudi če zdravnik dela dobro in na njegovo delo ni pripomb. Poleg tega ministrstvo ne namerava omogočiti zdravnikom proste izbire v kakšni obliki bi radi delali kot družinski zdravniki (samozaposleni, delo kot zasebnik v skupinski praksi ali delo v zdravstvenem domu).

Pogovorili smo se o eZdravju. Ministrstvo je na podlagi zahteve Praktikuma nehalo zahtevati, da moramo izvajalci sami naročati bolnike (razen v primeru, ko bolniki iz objektivnih razlogov tega ne bi mogli storiti sami ali s pomočjo svojcev). Praktik.um bo vztrajal pri tej ureditvi.

Na kratko smo predstavili prenovljen Statut Praktik.uma, ki ga je skladno s starim statutom sprejel še Iniciativni odbor Praktik.uma septembra lansko leto.

Skladno z novim statutom sem kot predsednik predlagal člane Izvršnega odbora PRAKTIK.UM, in sicer po imenskem abecednem vrstnem redu:

  • Hana Škaler
  • Marko Drešček
  • Miha Lukač
  • Polona Campolunghi Pegan
  • Rahela Simonič
  • Rok Ravnikar, podpredsednik (predstavnik ZD)
  • Tanja Petkovič, podpredsednica (predstavnica koncesionarjev)
  • Tatjana Kitić Jaklič

Skladno z 12. členom statuta bodo člani Izvršnega odbora potrjeni v kolikor 15. članov Praktik.uma ne bo zahtevalo tajnega glasovanja o predlaganih članih.

Na srečanju je dr. Tina Bregant predstavila novoustanovljeno organizacijo Mladih zdravnikov, ki ima na mailing listi že 830 članov. Kot pediatrinja je predlagala, da bi glasovali o možnosti vključitve pediatrov na primarni ravni v PRAKTIK.UM. Vključeni bi lahko bili kot pridruženi člani, če bomo na tajnem glasovanju tako odločili redni člani PRAKTIK.UMa. V tem primeru bo potrebno spremeniti statut.

Dogovorili smo se, da jeseni, po tem, ko bo dokončno realizirano izplačilo višjih plačnih razredov, glasujemo tudi o spremembi določila statuta glede članarine, ki bi se v določenem promilu redno obračunavala skupaj s plačo, tako kot to imajo urejeno v drugih sindikatih. Takšno financiranje bi omogočilo polprofesionalizacijo sindikata, kar bi za dolgoročno delovanje nujno storiti.

V Praktik.umu še nismo imeli volitev za predsednika Sindikata. Volitve bi izvedli skupaj z drugimi glasovanji jeseni. Seveda pa lahko skladno s statutom izvedbo volitev predlaga 10 članov Praktik.uma. V tem primeru bi morali pohiteti s kandidacijskim postopkom.

mag. Igor Muževič, predsednik Sindikata PRAKTIK.UM

Objavljeno: 12. 03. 2017