Objavljamo obvestilo IO Sindikata PRAKTIK.UM v zvezi z domnevno obveznostjo zdravnikov družinske medicine glede ugotavljanja lokacije najbližjega izvajalca.

Obvestilo je namenjeno urejanju in osveščanju področja ločitve pristojnosti in delovnih obveznosti izvajalcev in plačnika zdravstvenih storitev. Prelaganje finančno-administrativnih delovnih obveznosti zaposlenih na ZZZS na izvajalce pomeni, da morajo izvajalci manj časa nameniti bolnikom, kar je v nasprotju z Zakonom o pacientovih pravicah in povzroča škodo za zdravje bolnikov. S prelaganjem obveznosti se krši tudi Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki jasno določa, da so naloge finančnega poslovanja, opravljanje drugih strokovnih, nadzornih in administrativnih nalog izrecno naloge ZZZS in ne zdravnikov družinske medicine.

Prenesite obvestilo