Obvestilo v zvezi z domnevno obveznostjo zdravnikov DM glede ugotavljanja lokacije najbližjega izvajalca

Objavljamo obvestilo IO Sindikata PRAKTIK.UM v zvezi z domnevno obveznostjo zdravnikov družinske medicine glede ugotavljanja lokacije najbližjega izvajalca.

Obvestilo je namenjeno urejanju in osveščanju področja ločitve pristojnosti in delovnih obveznosti izvajalcev in plačnika zdravstvenih storitev. Prelaganje finančno-administrativnih delovnih obveznosti zaposlenih na ZZZS na izvajalce pomeni, da morajo izvajalci manj časa nameniti bolnikom, kar je v nasprotju z Zakonom o pacientovih pravicah in povzroča škodo za zdravje bolnikov. S prelaganjem obveznosti se krši tudi Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki jasno določa, da so naloge finančnega poslovanja, opravljanje drugih strokovnih, nadzornih in administrativnih nalog izrecno naloge ZZZS in ne zdravnikov družinske medicine.

Prenesite obvestilo

Objavljeno: 05. 12. 2018