Objavljamo pisma zdravnikov, naslovljena na javnost in Ministrstvo za zdravje, ki z zaskrbljenostjo spremljajo aktualni razvoj dogodkov zdravstvene politike in so zgroženi nad očitnim kršenjem aneksa h kolektivni pogodbi iz marca 2017, zapisanega v Uradnem listu, ter nad novim Splošnim dogovorom 2019, ki timom družinske medicine nalaga neomejene obremenitve.

Zdravstveni dom Brežice

Zdravstveni dom Nova Gorica

ZD Ljubljana enota Center

ZD dr. Adolfa Drolca Maribor

Zdravstveni dom Kranj

Zdravstveni dom Ormož

Zdravstveni dom Grosuplje

Zdravstveni dom Celje

Zdravstveni dom Žalec