Stopimo skupaj!

V PRAKTIK.UMu želimo prek sodelovanja z nosilci zdravstvene politike in zdravstvenega financiranja ustvariti odlične delovne razmere za družinske in splošne zdravnike. Vzpostaviti želimo mehanizme, ki bodo preprečevali izgorevanje družinskih in splošnih zdravnikov ter družinski in splošni medicini pomagati zgraditi družbeni ugled, ki ji pripada. Sooblikovati želimo zdravstveno okolje, ki nam bo nudilo prijetne delovne izzive in bo hkrati lahko zadovoljilo posameznikovo potrebo po samouresničevanju.

Sooblikujmo optimalne pogoje dela, zgradimo in negujmo spoštljiv in zaupen odnos z bolniki. Zadovoljni zapuščajmo delovno okolje in si vzemimo dovolj časa za bližnje in zase. Uživajmo in bodimo ponosni na poklic, ki smo si ga izbrali!

Novice

Intervju s prof. dr. Janezom Tomažičem

Objavljamo intervju, ki ga je s prof. dr. Janezom Tomažičem opravil prof. dr. Alojz Ihan. Intervju vsebuje pregled najnovejših podatkov in smernic, pomembnih za delovanje zdravstvenih delavcev v epidemiji COVID-19.

V medijih: Ne borimo se za višje plače!

Na spletni strani Zdravstveni portal: Nihče od zdravnikov, ki so dali odpoved, ni zahteval višje plače – zato včeraj sprejeti aneks številka dve, kot kažejo odzivi, ne bo preprečil skorajšnjega zloma osnovnega zdravstva.

  • Muževič vs. ZZZS

V medijih: Igor Muževič versus ZZZS

Spletna stran Zdravstveni portal je objavila povzetek javnega odziva, ki ga je na ZZZS naslovil mag. Igor Muževič, predsednik sindikata zdravnikov družinske medicine Praktik.um. V njem g. Muževič med drugim analizira izračune ZZZS, ki so kritično pomanjkljivi in zaradi tega zavajujoči in škodljivi.