Stopimo skupaj!

V PRAKTIK.UMu želimo prek sodelovanja z nosilci zdravstvene politike in zdravstvenega financiranja ustvariti odlične delovne razmere za družinske in splošne zdravnike. Vzpostaviti želimo mehanizme, ki bodo preprečevali izgorevanje družinskih in splošnih zdravnikov ter družinski in splošni medicini pomagati zgraditi družbeni ugled, ki ji pripada. Sooblikovati želimo zdravstveno okolje, ki nam bo nudilo prijetne delovne izzive in bo hkrati lahko zadovoljilo posameznikovo potrebo po samouresničevanju.

Sooblikujmo optimalne pogoje dela, zgradimo in negujmo spoštljiv in zaupen odnos z bolniki. Zadovoljni zapuščajmo delovno okolje in si vzemimo dovolj časa za bližnje in zase. Uživajmo in bodimo ponosni na poklic, ki smo si ga izbrali!

Novice

  • Muževič vs. ZZZS

V medijih: Igor Muževič versus ZZZS

Spletna stran Zdravstveni portal je objavila povzetek javnega odziva, ki ga je na ZZZS naslovil mag. Igor Muževič, predsednik sindikata zdravnikov družinske medicine Praktik.um. V njem g. Muževič med drugim analizira izračune ZZZS, ki so kritično pomanjkljivi in zaradi tega zavajujoči in škodljivi.

V medijih: Zakaj je kar 23 zdravnikov dalo odpoved?

Na spletni strani Zdravstveni portal je bil objavljen intervju z direktorico zdravstvenega doma Kranj, Lili Gantar Žura, v katerem pojasni ozadje zdajšnjega dogajanja, zahteve zdravnikov in ukrepe, ki jih je treba sprejeti, da bodo zdaj resnično preobremenjeni zdravniki lahko bolnikom spet zagotavljali kakovostno zdravljenje.