Novice in obvestila

21. 12. 2017
Pravno mnenje glede nekaterih vprašanj delovnopravnega položaja zdravnikov družinske medicine

Objavljano pravno mnenje Skupinske prakse glede normativov dela zdravnikov družinske medicine in glede prakse delodajalcev, da od zdravnikov terjajo delo na več deloviščih hkrati.

13. 12. 2017
Skupna izjava organizacij družinske medicine v Sloveniji

Objavljamo skupno izjavo vseh organizacij družinske medicine v Sloveniji, v kateri politične odločevalce pozivamo, da nemudoma sprejmejo odločne ukrepe, ki bodo prebivalcem Slovenije v najkrajšem možnem času zagotovili varno in kakovostno oskrbo v družinski medicini.

06. 12. 2017
Usklajen nastop zdravniških organizacij je nujen

V zvezi z vedno večjimi pritiski, ki so jim izpostavljeni zdravniki družinske medicine, se bo PRAKTIK.UM v kratkem sestal z vsemi zdravniškimi organizacijami.

01. 12. 2017
Prijava vzporednega razpisovanja na več delovišč

Zdravniška zbornica Slovenije je na pobudo in v sodelovanju s PRAKTIK.UMom objavila vzorca dopisov, s katerima lahko zdravniki na primarni ravni svoje delodajalce opozarjajo na nedopustnost njihovega vzporednega razpisovanja na več delovišč.

25. 10. 2017
Nujnost zakonodajnega referenduma

Lani je bil med Ministrstvom za zdravje in PRAKTIK.UMom podpisan dogovor v zvezi z zahtevami sindikata za ureditev posameznih vprašanj dela zdravnikov družinske medicine. Iz dogovora je razvidno, da je ministrstvo prekršilo večino podpisanih sklepov.

07. 06. 2017
Odločno zoper protipravne odločitve Državnega zbora, Vlade, Ministrstva za zdravje in ZZZS

V Praktik.umu smo se povezali s podjetjem Skupinska praksa, s katerim organiziramo srečanje za člane Praktik.uma in zdravnike koncesionarje.

12. 04. 2017
Opomin pred vladno obravnavo Zakona o zdravstveni dejavnosti

V Sindikatu Praktik.um smo šele danes zasledili vladni odgovor na pisno poslansko vprašanje Jelke Godec, ki je povzela odprto pismo Sindikata, da je predlog novele Zakona o zdravstveni dejavnosti neusklajen z odgovornimi nosilci zdravstvene dejavnosti, ter da bo vpeljava Zakona škodljiva za bolnike.

12. 03. 2017
Srečanje Praktikuma in določitev članov izvršnega odbora

9. marca je v Domus Medica potekal letni zbor Praktik.uma. Srečanje se je začelo z nagovorom podpredsednika Fidesa Janusza Klima, ki je predstavil sporazum med Vlado in Fidesom.